Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe w Staszowie

www.staszowski.eu
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim – II ogłoszenie w prasie lokalnej”
Termin składania ofert:
17.12.2014
godz.12.00

Zaproszenie do składania ofert na Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu na 2015 rok

Zbieranie statystyk
Zaproszenie do składania ofert na: „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu na 2015 rok”.
Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

Termin składania ofert: 19.12.2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Dostawa i instalacja sprzętu komputerów z oprogramowaniem, programem antywirusowym, dostępem do Internetu, serwisem, uruchomieniem systemu e-learningowego, zakupu podręczników oraz szkolenia w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych
Termin składania ofert: 27.10.2014 godz.10.00   30.10.2014 godz.10.00
Zmiana treści SIWZ:23.10.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ:
27.10.2014
Informacja o wyborze oferty:
19.11.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.11.2014

Uwaga: Zmieniony załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim
Termin składania ofert:
16.10.2014 godz.10.00

Informacja o wyborze oferty:
03.11.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 13.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
Termin składania ofert:
11.08.2014 godz.10.00

Informacja o wyborze oferty: 13.08.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 21.08.2014

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - opracowanie oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt"
Termin składania ofert: 31.07.2014 godz.12.00
Informacja o wyborze oferty:
05.08.2014

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych” – ogłoszenie w prasie lokalnej”
Termin składania ofert: 15.07.2014 godz.12.00
Informacja o wyborze oferty: 21.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017.
Termin składania ofert:
16.07.2014 godz.10.00

Informacja o wyborze oferty:
21.07.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 29.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017.
Termin składania ofert: 26.06.2014 godz.10.00
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania: 30.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu (zakończony)

Zbieranie statystyk
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Tursko Wielkie gm. Osiek powiat staszowski
Termin składania ofert:
29.05.2014 godz.10.00

Informacja o wyborze oferty:
04.06.2014

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty: 18.06.2014
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty: 23.06.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów.
Termin składania ofert:
10.04.2014 godz.10.00

Informacja o wyborze oferty:
14.04.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim
Termin składania ofert: 17.02.2014 godz.10.00
Informacja o wyborze oferty:
20.02.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.02.2014

Zaproszenie do składania ofert na Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu na 2014 rok

Zbieranie statystyk
Zaproszenie do składania ofert na „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu na 2014 rok”.
Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

Termin składania ofert: 27.12.2013

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zbieranie statystyk
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Staszowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2013


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-12-30 14:59:55, zmian dokonał(a): Przemysław Tomporowski

WCAG 2.0 (Level AA)